Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Úvodem

Vážení přátelé,

Jihomoravský kraj se jako první z regionů u nás pustil do aktivního potírání korupce a vytváření nástrojů, které by se tomuto negativnímu společenskému jevu účinně bránily.


Spuštění webového portálu www.krajbezkorupce.cz bylo jedním, nikoliv prvním či jediným z těchto kroků. Jihomoravský kraj již koncem roku 2010 zřídil protikorupční linku, kam mohou občané sdělovat podezření z korupčního jednání orgánů kraje, pracovníků krajského úřadu nebo příspěvkových organizací krajem zřizovaných.


Stejně tak přijal Jihomoravský kraj svoji Protikorupční strategii, Kodex etiky Jihomoravského kraje a Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje. Jsem velmi rád, že jsme prvním z krajů, který přijal souhrnný dokument protikorupční strategie, kde jsou konkrétní návrhy, konkrétní opatření, lhůty a termíny. Rozhodně se nejedná o pouhé slohové cvičení. Dokument počítá například se zveřejňováním informací o veřejných zakázkách nad 50.000 korun zadávaných jak Jihomoravským krajem tak příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem včetně centrálního zadavatele CEJIZA. 

Jaké informace lze tedy na Protikorupčním portálu Jihomoravského kraje nalézt? Sekce Veřejné zakázky se věnuje právě tématu a podrobnostem veřejných zakázek – kromě vzorů a metodických doporučení se lze proklikem dostat přímo  na stránky obsahující profily jednotlivých zadavatelů a zjistit tak údaje o jimi zadávaných veřejných zakázkách.  V sekci Prodeje a pronájmy majetku jsou zveřejňovány prodeje a pronájmy nad jeden rok a přesahující roční plnění 100 tisíc korun – a to všechny, které se týkají kraje a jím zřizovaných organizací. V prokliku Protikorupční politika kraje jsou pak zveřejněny základní dokumenty kraje v této oblasti -  Protikorupční strategie Jihomoravského kraje včetně zprávy o jejím plnění a její následná aktualizace a samozřejmě i oba kodexy. V samostatné sekci nazvané Protikorupční linka  jsou bližší informace o způsobu, jakým je možno podat podnět na Protikorupční linku Jihomoravského kraje a jsou zde i zveřejňovány pololetní informativní zprávy o podnětech přijatých prostřednictvím protikorupční linky. Je zde i  platforma pro přímé podávání podnětů obsahujících podezření z korupčního jednání orgánů kraje, pracovníků krajského úřadu nebo příspěvkových organizací krajem zřizovaných. Infromace o dotacích poskytovaných z rozpočtu Jihomoravského kraje včetně základních údajů o podpořených subjektech lze najít v sekci Dotace. V záložce Ostatní jsou pak obsaženy  informace o dalších protikorupčních aktivitách kraje a jsou zde i uveřejněny odkazy na webové stránky subjektů, jež se věnují boji proti korupci.

 

Otevřenost a transparentnost – to jsou dvě strany jedné mince. Chceme jít příkladem a ukázat ostatním regionům a institucím, že to opravdu jde. Že proti korupci se lze účinně bránit.


Váš hejtman
JUDr. Michal Hašek