Portál Jihomoravského kraje pro potírání korupce

Cena za Protikorupční portál pro Jihomoravský kraj

Krajský úřad Jihomoravského kraje obdržel v úterý 25. 11. 2013 v Praze významné ocenění v rámci krajských projektů oblasti eGovernementu. Protikorupční portál Jihomoravského kraje se umístil na 1. místě v kategorii projekty krajů.

Tento projekt nejen naplňuje legislativní požadavky na plnou informovanost dle zákona o veřejných zakázkách, ale zejména umožňuje této povinnosti dostát zřizovaným organizacím JMK a dále i těm organizacím, kde má JMK finanční spoluúčast. Právě snaha o informovanost a otevřenost výběrových řízení byla oceněna při hodnocení a současně jako jedno z mnoha protikorupčních opatření, které realizuje Jihomoravský kraj. Pro svoji inovativnost a jedinečnost ve veřejné správě i v rámci krajů ČR získal tento prestižní diplom.

Vítězný projekt je možné nalézt na následujícím odkazu webu "krajbezkorupce".